De overgang van de kleuterafdeling naar de lagere school is een grote stap. Op onze school wordt op diverse manieren aan deze overstap gewerkt. Er zijn overlegmomenten tussen de leerkrachten van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar zodat de leerkrachten noden van de  kinderen reeds kennen. De ouders van de kleuters worden op het einde van het schooljaar uitgenodigd om kennis te maken met de werking van het eerste leerjaar. Tijdens bepaalde speeltijden spelen de derde kleuters ook op de speelplaats van de lagere afdeling.
Elke maand is er een samenwerking tussen het eerste leerjaar en de derde kleuterklas: brugklas. De leerlingen van het eerste leerjaar keren nog eens terug naar de derde kleuterklas bij hun “oude” juf. De derde kleuters hebben dan activiteiten met de juffen van het eerste leerjaar. Op deze manier leren ze de leerkrachten reeds kennen en kunnen ze mondjesmaat kennismaken met de “grote” klas.

Enkele beelden van het nieuwjaarsfeest van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar.