Hieronder vindt u een aantal linken naar documenten die enkel zinvol zijn voor ouders met kinderen op onze school.
Je vindt er  het schoolreglement, de infobrochure met alle praktische informatie voor het huidige schooljaar en de  afspraken voor logo & kine.

Indien u dit wenst, kunnen al deze documenten op eenvoudige vraag ook op school in gedrukte vorm verkregen worden.