Onze partners

School maak je niet alleen, we werken samen met heel wat partners.
Het schoolbestuur, stad Waregem, is onze belangrijkste partners die de school op alle vlakken ondersteunt.  Op regelmatige basis is er overleg over personeelszaken, onderhoud gebouwen, investeringen ed. 

CLB Weimeersen is onze partner voor de opvolging van het medische toestand van de kinderen alsook het begeleiden op pedagogische vlak. Ze voeren onderzoek uit, doen observaties, overleggen met leerkrachten en ouders en verwijzen eventueel door naar hulpverleners (logopedisten, kinesisten, neurologen, kinderpsychiaters,… ) .

Voor de ondersteuning vanuit het Bijzonder Onderwijs werken we samen met het Openbaar OndersteuningsNetwerk West-Vlaanderen
Voor onze school is dit vooral een samenwerking met de Kim en Sam uit Deerlijk. 

Logopedisten en kinesisten worden jaarlijks uitgenodigd op logodays om de de samenwerking te optimaliseren tussen hen en de klastitularissen en zorgleerkrachten. 

De brugfiguur is inderdaad de brug tussen de school en ouders. Ouders kunnen bij deze persoon terug met allerlei vragen, zowel schoolse als niet-schoolse problematieken. Dit kunnen emotionele, educatieve, pedagogische, sociale en/of economische problemen zijn waar ouders hulp voor vragen. 

https://nl.surveymonkey.com/r/Waregemmin12jarigen