overzicht kosten schooljaar   2020-2021

 

Alle betalingen voor de school (met uitzondering voor sommige acties van de ouderraad) gebeuren door middel van een gedetailleerde factuur op het einde van de maand. Wij bevelen domiciliëring aan omwille van het gemak voor onze boekhouding. Het is bovendien eenvoudig en kostenvrij voor de betaler. de kosten voor meerdaagse uittappen worden steeds gespreid over een langere periode (2 à 8 maanden).  

  • Schoolmaaltijden

warme maaltijd kleuter 2.75 euro

warme maaltijd lager 3.00 euro

eigen lunch meebrengen + soep  0.25 euro
De prijzen zijn inclusief een bijdrage voor het toezicht, deze gelden worden door het schoolbestuur beheerd.

Melkbedeling: 0.35 euro/dag  (peuterklas 0.30 euro) Vrijblijvend aanbod.

Maaltijden kunnen dagelijks gereserveerd worden, voor melkbedeling is dit voor een volle maand.

De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag, … Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen, vallen hieronder (bijv. verplicht schoolabonnement op tijdschrift). Scherpe maximumfactuur kleuterafdeling 45 euro

Scherpe maximumfactuur lagere afdeling 90 euro

De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bijv. zeeklas, plattelandsklas, …). De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro en voor een kind uit de lagere school 445  euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.

Hieronder de richtprijzen voor schooljaar 2020-2021

zeeklassen 2de leerjaar  80 euro

sportklassen 3de leerjaar 20 euro

bosklassen 4de leerjaar 185 euro

watersportklassen 5de leerjaar 80 euro

stadsklassen 6de leerjaar 80 euro