Praktische schoolinformatie

Door de maatregelen rond COVID 19 kunnen een aantal organisaties niet doorgaan of we doen het op een alternatieve wijze. We informeren jullie hierover binnenkort. 

 1. Openstellen van de school – organisatie van de schooluren

maandag, dinsdag en donderdag

 • ’s morgen:                       8.30 u. tot 11.40 u.
 • ’s middag:                      13.15 u. tot 16.00 u.

woensdag

 • ’s morgen:                       8.30 u. tot 11.40 u.
 • ’s middag:                       vrij

  vrijdag      

 • ’s morgen:                      8.30u. tot 11.40u.
 • ’s middag:                      13.15u.  tot 15.00u.

 

Er is toezicht vanaf 8.00 u. Over de middag sluit de schoolpoort van 11.40 u. tot 12.45 u. 

Tijdens de middagpauze gaat de poort van de speelplaats open vanaf 12.45 u.

 1. Vakantie en vrije dagen (schoolvakanties en facultatieve vrije dagen)

Eerste trimester:

Facultatieve verlofdag:                       maandag 5 oktober 2020

Herfstvakantie:                                   van 31/10/20 t.e.m.  8/11/20

Wapenstilstand                                   woensdag 11 november 2020

Kerstvakantie:                                    van 19/12/20  t.e.m. 3/01/21

Tweede trimester:

Facultatieve verlofdag:                       maandag 1 februari 2021

Krokusvakantie:                                 van 13/02/21 t.e.m. 21/02/21

Paasvakantie:                                     van 3/04/21 t.e.m. 18/04/21

Derde trimester:

Feest van de arbeid:                           vrijdag 1 mei 2021

O.-L.-H.-Hemelvaart:                         13/05/21 16/05/2021

Pinkstermaandag:                              maandag 24 mei 2021

Zomervakantie:                                  van 1/07/21 t.e.m. 31/08/21

3. Pedagogische studiedagen

Op deze dagen zijn de kinderen klasvrij en worden bijscholingen georganiseerd voor de leerkrachten.  De opvang verbonden aan de school is op deze dagen open, inschrijven is echter noodzakelijk.

 1. eerste studiedag: vrijdag 11 september 2020
 2. tweede studiedag: woensdag 17 maart 2021
  4. Meerdaagse uitstappen
 • Stadsklassen Brussel     6de leerjaar       van 12/10/2020  e.m. 14/10/2020
 • Sportklassen                   3de leerjaar     van 22/03/2021  e.m. 26/03/ 2021
 • Bosklassen:                     4de leerjaar     van 3/05/2021 t.e.m. 7/05/2021
 • Zeeklassen                      2de leerjaar    van 31/05/2021  e.m. 02/06/2021
 • Zeilklassen                      5de leerjaar     van 04/05/2021 t.e.m.08/05/2021
 1. Toetsenperiodes :
 • Herfsttoetsen: 14 tot 23 oktober 2020
 • Halfjaarlijkse toetsen: 27 januari e.m. 4 februari 2021
 • Eindejaarstoetsen: 16 juni e.m. 24 juni 2021

 

 1. Rapportbesprekingen lagere afdeling
 • Herfst 2020: week van 26 oktober 2020
 • Halfjaarlijks: week van 8 februari 2021
 • Eindejaarstoetsen: maandag 28 juni en dinsdag 29 juni 2021
  9. Infoavond

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar wordt in elke klas, zowel voor kleuter als lager, een infoavond georganiseerd.

  Het is de bedoeling om dan de specifieke klaswerking voor te stellen : wat is er typisch voor

  deze groep, wat is het dagschema, hoe wordt er gewerkt, wat zijn de typische leerinhouden, wat vindt deze leerkracht belangrijk, wat verwacht hij van de ouders … ? Natuurlijk is er ook ruimte voor uw vragen.

  Lagere afdeling:                dinsdag 15 september 2019

  Kleuterafdeling:                donderdag 17 september 2019

10.  Individueel oudercontact in de kleuterafdeling

  Voor het welzijn van de kleuter is het zeer belangrijk dat de leidsters de kinderen zeer goed kennen. Kleuters zijn immers nog niet zo mondig: als er problemen zijn, uiten zij die veelal op een non-verbale wijze. Voor de leidster is het daarom zeer moeilijk om telkens weer adequaat te reageren op het gedrag van de kleuters.

  Hiervoor en natuurlijk om u te informeren over hoe uw kleuter het stelt op school organiseren we vanaf huidig schooljaar twee oudercontacten.

Individueel oudercontact kleuterafdeling:

25 november 2020

12 mei 2021

 1. Infomomenten voor peuters en nieuwe leerlingen

       Jaarlijks worden ook 2 infomomenten voor nieuwe peuters georganiseerd voor de kleuterafdeling:
                                   zaterdag 12 december 2020 

                                   vrijdag 26 maart 2021