Schoolreglement, capaciteit en beginselverklaring neutraliteit

Voor al deze info verwijzen we u graag naar de site van het stedelijk onderwijs

http://www.sbswaregem.be/